Cosul meu

Sigurante Fuzibile

Sigurante FuzibileImagine produs Nume produs- Pret
Siguranta Fuzibila 5 X 20 mm de 0,315 A 250 V

Siguranta Fuzibila 5 X 20 mm de 0,315 A 250 V

Siguranta Fuzibila 5 X 20 mm de 0,315 A 250 V.
0,50Lei

Adauga:

Siguranta Fuzibila 5 X 20 mm de 1 A 250 V

Siguranta Fuzibila 5 X 20 mm de 1 A 250 V

Siguranta Fuzibila 5 X 20 mm de 1 A 250 V
0,50Lei

Adauga:

Siguranta Fuzibila 5 X 20 mm de 1,25 A 250 V

Siguranta Fuzibila 5 X 20 mm de 1,25 A 250 V

Siguranta Fuzibila 5 X 20 mm de 1,25 A 250 V
0,50Lei

Adauga:

Siguranta Fuzibila 5 X 20 mm de 1,5 A 250 V

Siguranta Fuzibila 5 X 20 mm de 1,5 A 250 V

Siguranta Fuzibila 5 X 20 mm de 1,5 A 250 V
0,50Lei

Adauga:

Siguranta Fuzibila 5 X 20 mm de 1,6 A 250 V

Siguranta Fuzibila 5 X 20 mm de 1,6 A 250 V

Siguranta Fuzibila 5 X 20 mm de 1,6 A 250 V
0,50Lei

Adauga:

Siguranta Fuzibila 5 X 20 mm de 2 A 250 V

Siguranta Fuzibila 5 X 20 mm de 2 A 250 V

Siguranta Fuzibila 5 X 20 mm de 2 A 250 V
0,50Lei

Adauga:

Siguranta Fuzibila 5 X 20 mm de 3 A 250 V

Siguranta Fuzibila 5 X 20 mm de 3 A 250 V

Siguranta Fuzibila 5 X 20 mm de 3 A 250 V
0,50Lei

Adauga:

Siguranta Fuzibila 5 X 20 mm de 3,15 A 250 V

Siguranta Fuzibila 5 X 20 mm de 3,15 A 250 V

Siguranta Fuzibila 5 X 20 mm de 3,15 A 250 V
0,50Lei

Adauga:

Siguranta Fuzibila 5 X 20 mm de 4 A 250 V

Siguranta Fuzibila 5 X 20 mm de 4 A 250 V

Siguranta Fuzibila 5 X 20 mm de 4 A 250 V
0,50Lei

Adauga:

Siguranta Fuzibila 5 X 20 mm de 5 A 250 V

Siguranta Fuzibila 5 X 20 mm de 5 A 250 V

Siguranta Fuzibila 5 X 20 mm de 5 A 250 V
0,50Lei

Adauga: